Wie zijn wij

RiseUp!

RiseUp is de activiteitencentrale van de NGK Hoogeveen- De Opgang. Wij hebben als doel om de leden van de gemeente met elkaar in verbinding te brengen door middel van leuke, spannende of sportieve activiteiten.

RiseUp is onderverdeeld in 3 verschillende onderdelen:

Activiteiten centrale

Wij organiseren activiteiten die voornamelijk gericht zijn op de 18+ groep van de kerk. Denk aan bijvoorbeeld een voetbal en volleybaltoernooi, paintballen of een kamp.

 Benieuwd naar onze activiteiten? Neem een kijkje op deze pagina.

Jong & Oud

Wij onderscheiden ons van andere activiteiten door ons vooral te richten op het contact tussen jong en oud.
Ons doel is om verbinding te leggen tussen jongeren en ouderen door jong en oud aan elkaar te koppelen zoals bv bij het koppel dart/ sjoeltoernooi, elfstedentocht, puzzeltocht, bowlingavond, contactspel enz, waarbij jong en oud moeten samenwerken en er zo onderling contact ontstaat tussen jong en oud.

Wij organiseren hiervoor leuke, gezellige en sportieve activiteiten voor iedereen, gemeentebreed, klein en groot, jong en oud.

De activiteiten die wij organiseren zijn te vinden tussen alle andere activiteiten op de activiteiten pagina.

Soos commissie

Elke maand worden er soosavonden georganiseerd in onze kerk. De soosavonden zijn op deze pagina te vinden, tussen de overige activiteiten.

Consumpties zijn bij de soos tegen een vergoeding, pinnen kan!

Onze missie

Wij hebben als doel om de leden van de gemeente met elkaar in verbinding te brengen door middel van leuke, spannende of sportieve activiteiten. Lees hieronder hoe onze visie aansluit bij de visie van onze kerk.

Inleiding

Op 10 mei 2022 is besloten om een Activiteitencentrale op te richten waarbinnen activiteiten worden bedacht en georganiseerd die ten eerste als doel hebben om jongeren (18 – 30 jaar) onderling in verbinding te brengen.  De tweede doelstelling is om de overige leeftijdscategorieën met elkaar in verbinding te brengen. Op 21 mei 2022 heeft de sooscommissie besloten zich met ons samen te voegen, om zo elkaar beter te kunnen ondersteunen en een centraal aanspreekpunt te maken voor gemeente-activiteiten.

Dit alles willen we doen zodat het aansluit bij de visie op het gemeente zijn.

De visie op gemeente-zijn

“In 2014 is in gesprek met de gemeente een visie op gemeente-zijn en ambt ontwikkeld.

Daarna is een structuur van clusters en kringen neergezet als middel om die visie concreet handen en voeten te geven.

De gemeente is een levende gemeenschap van kinderen van God:

– die het Koninkrijk van God verwachten door Gods lof te bezingen, het avondmaal te vieren en het evangelie te verkondigen,

– waarin gelovigen elkaar, geleid door Gods Geest, in liefde dienen door te bemoedigen, te ondersteunen, te troosten en elkaar verder te helpen op de weg naar Christus en naar zijn Koninkrijk

– in deze wereld levende getuigen zijn in woord en daad en streven naar gerechtigheid en barmhartigheid.

Zo is diaconaat en pastoraat een roeping van alle gemeenteleden; ze weten zich verantwoordelijk het heil van Christus uit te delen.

In deze visie is één zin onderstreept waaraan wij vooral een onderdeel willen zijn, namelijk het stimuleren van een levende gemeente. Dit alles willen we doen met actieve, ondernemende, gezellige, sportieve of toerustende activiteiten.