Onze missie

Wij streven er naar om mensen te verbinden

Wij hebben als doel om de leden van de gemeente met elkaar in verbinding te brengen door middel van leuke, spannende of sportieve activiteiten. Lees hieronder hoe onze visie aansluit bij de visie van onze kerk.

Inleiding

Op 10 mei 2022 is besloten om een Activiteitencentrale op te richten waarbinnen activiteiten worden bedacht en georganiseerd die ten eerste als doel hebben om jongeren (18 – 30 jaar) onderling in verbinding te brengen.  De tweede doelstelling is om de overige leeftijdscategorieën met elkaar in verbinding te brengen. Op 21 mei 2022 heeft de sooscommissie besloten zich met ons samen te voegen, om zo elkaar beter te kunnen ondersteunen en een centraal aanspreekpunt te maken voor gemeente-activiteiten.

Dit alles willen we doen zodat het aansluit bij de visie op het gemeente zijn.

De visie op gemeente-zijn

“In 2014 is in gesprek met de gemeente een visie op gemeente-zijn en ambt ontwikkeld.

Daarna is een structuur van clusters en kringen neergezet als middel om die visie concreet handen en voeten te geven.

De gemeente is een levende gemeenschap van kinderen van God:

– die het Koninkrijk van God verwachten door Gods lof te bezingen, het avondmaal te vieren en het evangelie te verkondigen,

– waarin gelovigen elkaar, geleid door Gods Geest, in liefde dienen door te bemoedigen, te ondersteunen, te troosten en elkaar verder te helpen op de weg naar Christus en naar zijn Koninkrijk

– in deze wereld levende getuigen zijn in woord en daad en streven naar gerechtigheid en barmhartigheid.

Zo is diaconaat en pastoraat een roeping van alle gemeenteleden; ze weten zich verantwoordelijk het heil van Christus uit te delen.

In deze visie is één zin onderstreept waaraan wij vooral een onderdeel willen zijn, namelijk het stimuleren van een levende gemeente. Dit alles willen we doen met actieve, ondernemende, gezellige, sportieve of toerustende activiteiten.

Meld je snel aan voor één van deze activiteiten!